• For meg blir det rett og slett uvirkelig når nå forfatter Terje Dragseth velger å definerer Tangensamlingen på samme måte, i sin kronikk i Fevennen 2.9.: Kunst uten relevans ut over det faglige og kuratoriske, skriver innsenderen. FOTO: Kjetil Reite

Noe for spesielt interesserte?

”Vi har fått en tonekunst uten melodi, en billedkunst uten form og en ordets kunst uten mening”.