• FOTO: Jacob Buchard

13 til bords på Flekkerøy Bedehus og en «bønn»

13 kandidater til valget satt side ved side på Bedehuset her på øya. Furre i midten, flankert av Kristiansen og Blattmann. En oppsetting hentet direkte fra maleriet Nattverden av Leonardo da Vinci.