– Tre av høyblokkene skal stues inn på en liten tomt nord på Tinnheia, like ved skolen, midt blant eneboliger og rekkehus. Syv etasjers blokker «vegg-i-vegg» med boliger på to etasjer., skriver innsenderne. – Tre av høyblokkene skal stues inn på en liten tomt nord på Tinnheia, like ved skolen, midt blant eneboliger og rekkehus. Syv etasjers blokker «vegg-i-vegg» med boliger på to etasjer., skriver innsenderne. Foto: Arkitekt Tore Olsen/3D Wehus Des

Hjertesukk om fortettingen på Tinnheia