• Hvorfor og hvordan skal en større kommune løse utfordringene på en bedre måte enn det Søgne og Songdalen gjør i dag? spør innsenderen. Bildet er fra Kristiansand bystyre. FOTO: Damsgaard, Vegard

Tanker fra stolen

Jeg leser med interesse, nysgjerrighet og åpenhet i "Nye Kristiansand. Hvorfor gjør vi dette?"