• FOTO: Kollstad, Reidar

Kommunal omsorg i Oslo – hvem har skylapper?

Fvn er på lederplass torsdag 7.3 sterkt kritisk til Oslo-byrådets ønske om å ta tilbake omsorgstjenester i kommunal regi etter at anbudsperioden for private aktører går ut.