– Topdalsfjorden indre er en ekstrem terskelfjord med utfordrende vannkjemi. Når det gjelder vannutskiftning i dypområdene er det snakk om mange måneder, opp mot 10-18 måneder i deler av fjordsystemet, skriver innsenderen. Bildet viser havna på Kongsgård. – Topdalsfjorden indre er en ekstrem terskelfjord med utfordrende vannkjemi. Når det gjelder vannutskiftning i dypområdene er det snakk om mange måneder, opp mot 10-18 måneder i deler av fjordsystemet, skriver innsenderen. Bildet viser havna på Kongsgård. Foto: Kjetil Samuelsen

Utfordringer rundt kommende konsekvensutredning av indre Topdalsfjorden