• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Barna går foran for å redde jorden, men vi må alle bidra!

I kampen mot klimaendringer og forsøpling ser jeg stadig at det er barn og unge som går foran som gode eksempler. Burde det ikke være oss, de voksne, som er de gode eksemplene?