Noen politikere vil ikke rette opp feil ifra i går. Tvangssammenslåing av Songdalen og Søgne med Kristiansand ble vedtatt med feil forståelse av lokal folkeavstemming og feil forståelse av vedtak i kommunestyrene. Likevel er det noen politikere som absolutt ikke vil rette opp feil når de får anledning til det. Er det slike politikere vi vil ha?

En helt annen sak er at høyrevridde politikere virker nærmest besatt av tanken på å åpne for dem som kan kalles velferdsprofitører. Da må kommunene være store. Leder i NHO Service sa følgende: «Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester» og «Større kommuner gir bedre muligheter for private velferdsbedrifter» (Klassekampen 2. april 2014.) Forskning viser også at det er de største kommunene som bruker dette mest (Hartmann, 2011 og Deloitte, 2011). At høyrevridde politikere gjerne vil sette offentlige tjenester ut på anbud, er godt kjent og godt dokumentert.

Så når Songdalen og Søgne er slått sammen med tvang til Kristiansand, så har kommunen blitt stor nok til å være interessant for dem som vil ta ut penger på drift av velferd. Da kan bestemor bli satt ut på anbud. Med tiden havner vi vel der alle, bare vi blir ubehjelpelig gamle. For oss som husker Songdalen, er dette nokså skremmende.

Den 1. desember 2021 behandlet Kristiansand bystyre mulig deling og oppløsing av tvangssammenslåingen. Kanskje uten at alle relevante opplysninger var kjent (det skal visst ha vært noen sentrale personer som unnlot å opplyse om et brev som berørte saken før avstemming). Det var 32 personer som ville åpne for deling, mens 39 absolutt ikke ville «rette oppatt feil i fra i går». Vi vet hvem de er. Og neste år er det kommunevalg. Husk det er stor makt i stemmeseddelen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.