Man må undres over hvordan Arbeiderpartiets storby-ordførere med haleheng av vesle, men forvokste Lindesnes, går til angrep på sin egen partiorganisasjon og hele stortingsgruppen som var imot tvangssammenslåing av kommuner. Det kan neppe være av omsorg for lokaldemokratiet, som de svært så trangt definerer som det de selv bestyrer for tiden. Det skulle vel aldri være maktbrynde som gjør seg gjeldende?

Honnør til statsminister Støre som (i hvert fall hittil ) har holdt hodet kaldt og ryggen rak.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.