• – Eydenettverket som er ein sentral aktør innan kraftforedlande industri, har for eksempel ein intensjon om nullutslepp i 2050. Det er slike grep som må til, skriver Alf Holmelid. FOTO: Kollstad, Reidar

Bernander på sidelinja i industripolitikken

Vararepresentant til Stortinget, Mathias Bernander, hadde nyleg eit kronikk her i avisa om industrien og industrimeldinga som blei lagt fram i fjor. Der hevdar han at det er den første industrimeldinga sidan 1981, men det stemmer ikkje heilt.