Eldre og pleietrengende

Det skrives mye i sosiale medier fortiden om mat og ernæring til våre eldre og pleietrengende her i landet.