Tusen flere lærere med KrFs lærernorm

KrF er glad for nyheten om at innføring av lærernormen har bidratt til at et rekordhøyt antall nye lærere er ansatt det siste året. Dette betyr at lærerne nå får mer tid til å se den enkelte elev.

Grunnskolens informasjonssystem kan melde om at bare det siste året er det ansatt 1000 nye lærere i skolen. Ved skolestart i år trådte den nye lærernormen i kraft. Det betyr at den enkelte skole får tildelt ressurser på grunnlag av maks 16 elever per lærer fra 1. – 4. trinn og maks 21 elever per lærer i 5. – 10. trinn.

For KrF har det vært viktig å prioritere en lærernorm for å sikre et kvalitetsløft i skolen. Læreren er skolen viktigste ressurs. Derfor må vi sørge for at lærene har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.

Spådommene har vært mange og mørke om norsk skole ville klare å rekruttere det antall lærere normen krevde. Ikke minst fryktet noen at den ville føre til en lærerflukt fra distriktene mot de store byene. Derfor er det gledelig å slå fast at den type spådommer ikke har slått til. Små kommuner har lykkes godt med å oppfylle lærernormen og økningen på mer enn 1000 nye lærere fra i fjor til i år har ikke gått utover distrikts- Norge. KrF er glad for å se at lærernormen ikke har ført til lærerflukt fra bygd til by. Vi vet hvor viktig en god skole er for levende lokalsamfunn.

Det er elevene, barna våre, som står sentralt i KrFs skolepolitikk. For at alle barn skal lære best i tidlig alder må vi redusere antall elever den enkelte lærer skal ha ansvar for. Læreren må få mulighet til å tilpasse undervisningen til hver enkelt. Dette er et stort skritt i riktig retning.

Høsten 2019 skal normen skjerpes ytterligere til 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og 20 på 5.-10.trinn. Vi trenger å gjøre læreryrket mer attraktivt for å skaffe flere lærere i fremtiden. Det trengs flere tiltak som kan sikre våre barn tilgang på kvalifiserte lærere. Vi tror lærernormen i seg selv vil virke rekrutterende. I tillegg til lærenorm har KrF også fått gjennomslag for veiledning til nye lærere i grunnskolen i neste års budsjett som gjør at færre nyutdannede slutter. Nyansatte og nyutdannede lærere kan nå få støtte seg på en erfaren kollega det første året for å gjøre overgangen enda bedre.

Sammen med flere rekrutteringstiltak i tida framover tror vi lærernormen skal gjøre hverdagen bedre for norske skolebarn i tiden framover.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.