• FOTO: Kristin Ellefsen

Søgne legevakt bør bestå

Etter først å ha skrevet et leserinnlegg, tar kommuneoverlegen i Søgne i et intervju i Fædrelandsvennen 27.12. til orde for at legevakt og Nav- kontor ikke må opprettholdes i Søgne og Songdalen etter kommunesammenslåingen fra 2020.