• FOTO: Reidar Kollstad

Skolegudstjenester og tro

Jeg kan bare takke Svein Takle for hans refleksjoner om tro og gudstjenester (8/1) selv om vi er dypt uenige om kommunens ansvar for å rekruttere skolebarn til gudstjenester i Den norske kirke til jul og påske.