• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Frivillige skolegudstjenester?

Kirketjener Terje Skoge er enig med meg (22. desember) i at oppslutningen om Den norske kirke synker, men han ser optimistisk på framtida og gjør selv et viktig arbeid for sin menighet.