Foreldre og barn i barnevernet

Foreldre som blir fratatt barn av barnevernet må ha bedre oppfølging og mer hjelp, og kunnskapen om relasjonene mellom foreldre og barn må styrkes.