• FOTO: Heida Gudmundsdottir

Skolegudstjenester og fellesskap

Jeg er glad for at leder for at Svein Takle i Domkirken menighetsråd er enig med meg i at kirkens budskap kan ha kraft til å bevege mennesker til tro.