Et statsbudsjett med KrF-avtrykk

foto
– For styrke småbarnsforeldrenes økonomi, øker vi barnetrygden med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år, skriver KrF-politiker Jørgen Kristiansen. Foto: Aas, Erlend / Nica