• FOTO: Arkiv

Støtt kampen for tariffavtale i Traftec AS

Eit ordna og avtaleregulert arbeidsliv er grunnlaget for den norske samfunnsmodellen med moderate forskjellar og solidariske velferdsordningar.