• – Målet er at flest mulig barn skal vokse opp sammen med sine foreldre, skriver statsråd Linda Hofstad Helleland (H):

Jeg er stolt av norsk barnevern

Barnevernet i Norge er blant de fremste i verden til å ivareta og beskytte barn. Ansatte i barnevernet fortjener honnør og ikke daglige trusler for den krevende jobben de gjør.