• FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Stenging av rv. 9 Fånefjell

Viser til innlegg i fvn onsdag 5. sept. hvors Stig Berg-Thomassen, prosjektleder, redegjør for arbeidet som pågår.