Færre heilagdagar vil òg redusere skilnaden mellom dei som må arbeida alle dagar og dei som ikkje må, skriv forfattaren. Færre heilagdagar vil òg redusere skilnaden mellom dei som må arbeida alle dagar og dei som ikkje må, skriv forfattaren. Foto: Torstein Øen

Heilagdagar i mai