• Færre heilagdagar vil òg redusere skilnaden mellom dei som må arbeida alle dagar og dei som ikkje må, skriv forfattaren. FOTO: Torstein Øen

Heilagdagar i mai

Dei ekstra fridagane i mai er verdsett av dei fleste, men det er ikkje dermed sagt at me har fortent dei.