Kudos til Jostein Johannessen og Sørlandsnyhetene

Tingrettsdommer Jostein Johannessen har skrevet en kronikk i FVN, hvor jeg fikk litt sånn hatten passer. Sikkert fortjent, men jeg har lyst til å gi et tilsvar på hans kronikk.