• Flere etterlyser mer kontroll av vogntog. Disse tjenestene er også en del av trafikkstasjonene, skriver innsenderen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Hvorfor legge ned trafikkstasjonene på Evje og i Mandal?

Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt konsulentfirma Capgemini Consulting utrede mulighetene for å kutte kostnader, bl.a. ved våre trafikkstasjoner.