Strømregningene har forfalt, matvarene i handlevognen har blitt dyrere og drivstoffprisene gjør det vanskelig for mange å få hverdagslogistikken til å gå opp. Samtidig stiger renta. Handlingsrommet for en vanlig familie er veldig lite.

Sent i høst startet varsellampene å gå for alvor. Strømprisene steg i været. KrF var tidlig ute med å foreslå en makspris på 50 øre per kilowattime på strøm. Vi visste at vi ikke kunne sitte å se på galopperende strømpriser, samtidig som familiers og enslige minstepensjonisters økonomi ble trangere og trangere. Hadde regjeringen hørt på KrF ville det vært mer overkommelig å møte de enorme utgiftene på strøm i vinter.

Høye strømpriser over tid var varslet allerede før krigen i Ukraina. Nå kan vi være sikre på at de høye strømprisene vil vedvare som en konsekvens av den usikre situasjonen i Europa. Fortsatt kan regjeringen bøte på de store ekstrakostnadene vanlige familier har fått gjennom å lytte til KrF og innføre målrettede strømtiltak. Dessverre sier regjeringen fortsatt nei til det.

Familiene blir presset fra alle kanter samtidig. Samtidig som strømprisene går opp, stiger prisene på matvarer og drivstoff. Det gjør inntrykk når foreldre forteller at de må prioritere hvilke fritidsaktiviteter barna kan gå på som et tiltak for å spare på drivstoff. KrF har foreslått nok et målrettet tiltak for å bøte på denne situasjonene: en midlertidig lettelse i drivstoffavgiftene. Her er ikke spørsmålet om man skal ha dyr eller billig bensin. Spørsmålet er om vi skal ha høye priser eller ekstremt høye priser. Derfor må fjerningen av avgiftene være midlertidig for å bøte på den akutte situasjonene.

Samtidig som familiene rammes her og nå, legger også regjeringen opp til usosiale kutt på lang sikt. Flere av disse vil utgjøre direkte innhugg i familieøkonomien, slik som fjerning av fritidskortet til barn mellom 6 og 18 år, skroting av foreldrefradraget og kutt i kontantstøtten.

Fritidskortet på 2000 kroner som KrF fikk gjennomslag for i regjering vet vi betydde mye for familier med lave eller vanlige inntekter. Den sørget for at flere som ikke tidligere hadde hatt råd til å være med på en fritidsaktivitet nå kunne betale medlemsavgifter og kontingenter for alt fra korps til fotball. At Støre-regjeringen valgte å kutte dette er trist.

Ap, Sp og SV gikk til valg for å bedre hverdagen for folk i distriktene. I stedet ser vi folk og bedrifter utenfor de store byene som er avhengig av bil og veitransport som fortviler over høye drivstoffpriser, og et landbruk som tynges av kraftig økte gjødselpriser.

Ap, Sp og SV gikk til valg på en mer sosial poltikk, mer utjevning mellom folk. Resultatet av disse partienes svake innsats særlig mot de økte strømprisene er det motsatte: Høye strømpriser er en ulikhetsmaskin som spiser kraftig av familiebudsjettene til folk med lave og vanlige inntekter. Folk ble lovet at det var vanlige folks tur, men i stedet ser vi økte forskjeller og pensjonister og barnefamilier som ikke får økonomien til å gå opp.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.