Disse årene vil jeg helst forbigå i stillhet. Det var en lettelse å flytte tilbake til Songdalen. Det har vært fine år i Songdalen med gode oppvekstsvilkår for barna. De som har hatt bruk for eldretilbudet har stort sett vært fornøyd. Det har vært fint å leve i Songdalen.

Hva nå etter sammenslåingen? Svarene er forskjellig etter hvem man spør. Noen har gode erfaringer med tjenestetilbudet etter sammenslåingen. De som bruker hjemmehjelpen, opplever en stor negativ endring. De opplever hjemmehjelpstilbudet som kaotisk og at det har vært stor gjennomtrekk, da en del rett og slett har sluttet pga. arbeidsforholdene.

Det spesielle med sammenslåingen av kommunene var at Songdalen hadde Sp- ordfører, Søgne hadde Ap-ordfører, altså de representerte de partiene som nå vil oppløse kommunene. Ordførerne var med i prosjektet med å samle kommunene, til tross for at et flertall i kommunene sa nei til sammenslåing. Det var ikke stor valgdeltagelse ved folkeavstemmingene. I ettertiden har ei gruppe i Søgne fått gehør hos Sp, som iflg. media har presset Ap til å gjennomføre folkeavstemmingen.

I Songdalen har det vært ei gruppe som har vært mot sammenslåingen. Jeg har ikke opplevd at det har vært krav til folkeavstemming i Songdalen. Likevel drar regjeringen Songdalen med i dragsuget sammen med Søgne.

Hva skjer dersom kommunene skilles? Man kan ikke skru tiden tilbake og tro at kommunene vil gjenoppstå som før sammenslåingen. Kommunene vil få en ny administrasjon, vil det bli interessant nok å arbeide her? Det må nye politikere til å fylle kommunestyrene. Klarer de å fortsette i samme spor i 2028, som før sammenslåingen?

Det har vært en del samarbeidsprosjekter mellom kommunene før sammenslåingen. Hvordan vil det være etter 2028 dersom oppløsing? Hvordan vil kommuneøkonomien være? Hvor mye vil staten bidra med? Det ser ut som det er ulike tall fra politikerne i Viken fylkeskommune og staten om hvor mye det vil koste å skille fylkene. Statens tall er lavere.

Staten må ikke bruke for mye penger pga frykt for rentehevinger. Gjelder det også her? Pga den usikkerheten som er skapt av regjeringen, ser jeg: Vi vet hva vi har å forholde oss til, ikke hva vi vil få ved at Songdalen igjen blir egen kommune. Hva Søgne gjør, er opp til dem. Jeg ser nå at Facebook-gruppa for å bli i Kristiansand er større enn den som vil skilles i Søgne. Det er lignende forhold i Songdalen. Det er spesielt at ordførere/byrådsledere i de største byene som ber regjeringen om å snu. De fleste er Ap-styrt. Hvordan vil tilliten til Ap og Sp være ved kommunevalget neste høst? Det skal bli spennende å se. Er det bedre med tvangsoppløsning enn tvangssammenslutning når bystyret har sagt sitt? Bystyret har medlemmer fra begge tidligere kommuner.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.