• Hittil har svaret på økt strømforbruk vært å bygge mer nett. Men dette er dyrt, skriver innsenderen. FOTO: Arkiv

Vi former fremtidens energisystem

Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og flere teknologiaktører tar nå et nytt steg på veien mot å skape fremtidens energisystem gjennom pilotprosjektet Norflex.