• FOTO: Reidar Kollstad

Kommentar til artikkelen om barnefattigdom

Det er prisverdig at Høyre ønsker å hjelpe barn ut av fattigdom.