For det første: bråket i rådhuset de siste år før sammenslåing, jeg ønsker ikke noe slikt tilbake. Videre reagerer jeg på den massive nedbygging av den landfaste strandsonen som har pågått gjennom mange år. Sett deg i båten fra Høllen og kjør vestover Amfeneset, Oftenes, Hallandvik, delvis Riveneset, Hummervika, Vige, Kalsneset, Leirkilen, Trysnes. Det du ser er private hytter med brygger til sjøen der allmenheten ikke kan gå i land. Det virker som 100-metersbeltet ikke eksisterer i Søgne. Det er det samme om du kjører østover fra Høllen. Privat privat.

Heldigvis er der enda noen steder allmenheten kan gå i land. Hellevika, Østre Kuholmen, Olavsundet etc. På Borøya finns kun to små steder hvor man kan legge til, og på Oksøy bare ett lite sted. Til og med tilreisende reagerer på strandsonebyggingen i Søgne. Vi blir flere og flere innbyggere som trenger rekreasjonsområder. Det bygges en mengde nye hus i Søgne, Kjellandsheia, Ausvigheia, Langenes, det er vel og bra, men bør vi ikke tenke på å utbedre veiene. Trafikken øker og øker. Hølleveien, Stauslandsveien, veien til Langenes og veien fra Lunde til Oftenes. Det bør bygges en ny vei øst i Søgne som kan avlaste Hølleveien.

Her er mange ting og ta tak i, så i stedet for å prøve å komme tilbake, la oss heller satse fremover. Og husk vi er fremdeles fra Søgne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.