I denne sammenhengen bør det også nevnes at det finnes en gruppe med lav inntekt som ikke har privatbil og som vil nyte svært godt av tiltakene som vil bli finansiert av bompengepakken, skriver innsenderne. I denne sammenhengen bør det også nevnes at det finnes en gruppe med lav inntekt som ikke har privatbil og som vil nyte svært godt av tiltakene som vil bli finansiert av bompengepakken, skriver innsenderne. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Bompenger og nullvekst