I Norge må man betale stadig høyere andel av inntekten i skatt, jo mer man tjener. I tillegg til den alminnelige inntektsskatten på 22 % og trygdeavgift på 8,0 % eller 11,2 % for næringsinntekt, må man betale trinnskatt på opptil 17,4 %. Maksimal skatt på inntekt er dermed 50,6 % i Norge. Dette inkluderer imidlertid ikke arbeidsgiveravgiften, som arbeidsgiveren må betale for å gi lønn. De fleste steder i Norge ligger arbeidsgiveravgiften på 14,1 % av brutto lønn. For hver 100 kroner på høyeste trinnskatt-nivå betaler man altså 61,4 kroner i skatter og avgifter.

Hvis man klarer å spare noe av inntekten sin, må man også betale formuesskatt årlig på 0,7 % av formuen.

I tillegg til formuesskatt og inntektsskatter, har vi også utallige særavgifter i Norge. Bare for biler har man engangsavgift, vektavgift, effektavgift, trafikkregistreringsavgift (tidligere årsavgift), omregistreringsavgift, veibruksavgift, CO2-avgift, NOx-avgift, smøreoljeavgift, piggdekkavgift, bompenger og merverdiavgift. Ser man på andre avgifter har man eksempelvis merverdiavgift, avgift på elektrisk strøm, eiendomsskatt, dokumentavgift, avgifter på drikkevareemballasje, tobakksavgift, alkoholavgift, flypassasjeravgift og medieskatt.

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet, Einar Førde, illustrerer tankegangen til politikerne i blå, røde og grønne sosialdemokratiske stortingspartier godt: «Det å finne på lure avgifter som folk ikkje veit dei betalar, det er ein fin del av politikarlivet. Avgift er noko av det finaste i eit demokrati. Avgift er sivilisasjon».

Det er forståelig at nordmenn som Bjørn Dæhlie har valgt å flytte til utlandet som følge av det høye og økende skattenivået!

Fokus i denne debatten bør ikke være på å «ta de rike», men heller å «ta» staten. Det offentliges andel av det norske bruttonasjonalproduktet økte fra 55,4 % til 59,1 % prosent under Solberg-regjeringene. Nå som bensinprisene og strømprisene har blitt skyhøye, merker både «vanlige folk» og «uvanlige folk» at de har fått redusert kjøpekraft og livsstandard.

Vil du ha stadig høyere skattenivå og stadig flere skjulte ekstraskatter, kan du fortsette å stemme på stortingspartiene. Hvis du vil prøve noe nytt, må du stemme Liberalistene. Vi kjemper for et mye lavere skatte- og avgiftsnivå. Du er vel bedre skikket til å bruke din lønnsinntekt enn stortingspolitikerne?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.