Men hvor mange muslimer reagerer med for eksempel et tilsvar når noen faktisk kritiserer innholdet i Koranen? Forrige uke publiserte fvn.no et leserinnlegg av Runar Løvlie, hvor han forsøker å svartmale islam ved å gi leserne et feilaktig bilde av Koranen:

«Fevennen har hatt flere intervjuer med imamer men aldri våget å spørre det som jeg og alle andre lurer på: «Hva mener dere muslimer med at dere skal drepe de vantro, altså oss kristne, på de forferdeligste måter?»

Vel, jeg er imam og kan svare at det er svært sjeldent man kan bruke uttrykket «dere muslimer». I likhet med for eksempel kristne og nordmenn er heller ikke muslimer noen homogen gruppe. Det finnes heller ingen imamer i verden som representerer alle muslimene. Allikevel, for Løvlies skyld, kan jeg trygt hevde på vegne av de aller fleste muslimer, at vi verken skal eller blir pålagt å drepe de vantro. Videre skriver Løvlie:

«Og videre «Er du for eller mot en slik setning?» Feks Koranen 33:60-61: «De vantro er forbannet og skal drepes.»

Det ser ut som at Løvlie forsøker å underbygge sine grove påstander om Koranen med to vers han parafraserer svært dårlig. De versene han henviser til foreskriver ikke muslimene å drepe noen. Det er bare helt bestemte mennesker i en liten by på begynnelsen av 600-tallet som advares med straff hvis de ikke slutter med sine intriger. Vi vet fra historien at «hyklerne» nevnt i verset ble aldri straffet av Profeten Muhammad. Dette til tross for at de ikke sluttet med sine intriger. Versene nevner ikke engang vantro generelt, slik Løvlie feilaktig hevdet, samtidig som han attpåtil tolket det med «oss kristne». Det fantes kanskje ikke engang kristne i Medina på den tiden. Løvlies påstander er derfor helt usanne. De kan ikke bare forsvares med at det også kan være en måte å tolke versene på. Hvilken effekt ønsker Løvlie egentlig på Fædrelandsvennens lesere med å spre slike usannheter?

Det er ikke første gang han legger frem feilaktige påstander om Koranen. Sist gang svarte jeg han at folk som Løvlie leser Koranen slik fanden leser bibelen. Dessverre ser jeg fortsatt ingen endring.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.