– Vær en skole som jobber aktivt med elevene, både i arbeidet med å skape trygge skolemiljø og i å forebygge og håndtere mobbing, skriver barneombudet Inga Bejer Engh. – Vær en skole som jobber aktivt med elevene, både i arbeidet med å skape trygge skolemiljø og i å forebygge og håndtere mobbing, skriver barneombudet Inga Bejer Engh. Foto: Torstein Øen

En god skole er mer enn god undervisning