• FOTO: Bjelland, Kjartan

Høyre vil ha økt satsning på rekruttering til yrkesfag

Hvis ikke flere søker og fullfører yrkesutdanninger, så vil det ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) mangle 70.000 fagarbeidere om 15 år.