• Det er oppriktig synd på ungdommen som stadig blir fortalt, både på skolen og av noen foreldre at «menneskeheten ødelegger jordkloden ved å spy ut klimagasser», skriver innsenderen. FOTO: Bjelland, Kjartan

Ha tålmodighet ungdom, det går bra til slutt!

«Gutt (11) fant godt bevart mammut i Russland. Det 30.000 år gamle dyret hadde både pels, hud og innvoller.