• - Forskarane og forskingsmiljøa har også eit ansvar for at etablert kunnskap blir kjent og kan takast i bruk til beste for liv, helse og verdiskaping, skriv Alf Holmelid (SV) i ein kommentar til Jon P. Knudsens kronikker om klima. FOTO: Kristin Ellefsen

Klimaansvar

I sin faste laurdagskommentar gjekk Jon P. Knudsen nyleg til frontalangrep på dei som engasjerer seg i arbeidet for å unngå ei klimakrise.