• FOTO: Heida Gudmundsdottir

Vi vil løfte Tinnheia

Det er et mål om å doble innbyggertallet i sentrum, det samme målet bør vi ha på Tinnheia.