Jeg støtter Atle Aasen i hans forsøk å få gjort noe med utdanningssystemet for å unngå å skape de såkalte tapere i samfunnet. Ingen barn burde oppleve å bli mobbet på grunn av enten dysleksi eller dyskalkuli, skriver innsenderen. Jeg støtter Atle Aasen i hans forsøk å få gjort noe med utdanningssystemet for å unngå å skape de såkalte tapere i samfunnet. Ingen barn burde oppleve å bli mobbet på grunn av enten dysleksi eller dyskalkuli, skriver innsenderen. Foto: Kjartan Bjelland

Dysleksi og dyskalkuli

Jeg er ikke spesialist på dysleksi, men har en god del erfaring med dyskalkuli, som ofte ikke blir avdekket tidsnok.