– Før sammenslåingen ble vi lovet at vi skulle ta det beste fra hver kommune. Vi skulle få beholde skoler, legevakten i Songdalen og hjemmetjenesten, skriver innsenderen. – Før sammenslåingen ble vi lovet at vi skulle ta det beste fra hver kommune. Vi skulle få beholde skoler, legevakten i Songdalen og hjemmetjenesten, skriver innsenderen. Foto: Kjartan Bjelland

Dårligere tjenester i Songdalen