• – Ved å legge til rette for effektiv kraftutveksling med Europa kan ren, norsk fornybar vannkraft sørge for å være et grønt batteri for Europa, skriver Høyres Mathias Bernander. FOTO: OLE LILLESVANGSTU

Grønne mål – blå løsninger

Høyres grunnfilosofi er at vi skal overlate kloden i en bedre forfatning til de som kommer etter oss. Samtidig er vi bevisste på hva som faktisk virker. Vi tror ikke store omveltninger på kort tid er veien å gå for å skape et mer bærekraftig samfunn.