• I norsk skole er det 8000 barn som trenger ekstra oppfølging i alle fag, skriver innsenderen. FOTO: NTB Scanpix

Barn med spesielle behov har også rettigheter

Statsråd Jan Tore Sanner ønsker at barn med særlige opplæringsopplæringsbehov skal få hjelp så tidlig som mulig. Skal Sanner lykkes med dette, må han videreutvikle det spesialpedagogiske miljøet, ikke fragmentere det.