Ordene som forandrer alt

Noen kreftformer er det svært få som overlever. Nå må vi ta grep slik at flere får høre ordene: Du kommer til å overleve.