• FOTO: Samuelsen, Kjetil

Åpenhet og innbyggerinvolvering

Nettopp mangel på disse viktige grunnpilarene i vårt lokaldemokrati var noe av bakgrunnen for at Tverrpolitisk Folkeliste ble etablert og stiller til valg i Nye Kristiansand i 2019.