• – Politikerne har skjøvet ansvaret for de høye bompengeregningene mellom seg, skriver NAF. FOTO: Kjetil Reite

Ikke gi bilistene regninga for kollektiv-unnlatelser

Det foregår en kamp om sannheten om bompenger. Er folk for eller er de mot? Og hva mener de at pengene bør brukes på?