• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Statnett, Statkraft og vindkraft

Rimelig og sikker energiforsyning er sentral i et mørkt og kaldt land og til foredling av våre råstoffer til viktige produkter for menneskene i nasjonen. Men det kan også gjøres store penger av om kapitalen ukontrollert får slippe til.