• FOTO: Kjartan Bjelland

Hjemmene skal ikke være skatteobjekt

Demokratene er sterke motstandere av enhver avgift som kan svekke hjemmet til folket som bor i Søgne, Songdalen og Kristiansand.