• Ved å føre økonomisk tilsyn med de store konsernbarnehagene, vil de som bruker tilskudd og foreldrebetaling slik loven sier, ikke ha noe å frykte, skriver innsenderen. FOTO: NTB scanpix

Ordføreren, tilsyn og private barnehager

Onsdag 20.mars var det igjen tid for bystyremøte. Under møte skulle en interpellasjon fra undertegnede behandles.