• Illustrasjon fra rapport «Dead zones have increased by more than 10-fold in the last century». Bildet gjengitt med tillatelse ifra Peter Bondo Christensen.

Containerhavn til Kongsgård-Vige og påvirkning på marint miljø.

Jeg hørte på en paneldebatt i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, alle var enige, lite debatt egentlig, mer en presentasjon. Det var derfor en del tema som ble totalt utelatt: Salamandere, miljøvern og slikt.