Bygda politiet har glemt

Høvåg en bygd hvor alle kan gjøre alt uten reaksjon.